CLAUDIA gâdeaSalut, sunt Claudia, fotograf profesionist cu peste 12 ani de experiență în capturarea esenței și frumuseții oamenilor și locurilor prin obiectivul meu. În toți acești ani, am transformat momentele fugitive în amintiri de neuitat, iar pasiunea mea pentru fotografie crește cu fiecare click al aparatului de fotografiat.

Principalele tipuri de fotografie abordate de mine sunt:


Fotografia de portret 

Îmi place să surprind expresiile autentice și emoțiile sincere ale oamenilor, fie că este vorba despre portrete individuale, portrete de familie sau portrete de copii. Prin portretele individuale, ajut oamenii să se redescopere și să-și vadă frumusețea unică. Portretele de familie captează legătura specială și momentele prețioase petrecute împreună, creând amintiri de neuitat. Fotografiile de copii sunt pline de energie și spontaneitate, imortalizând inocența și bucuria copilăriei. În fiecare portret, încerc să surprind esența și povestea fiecărei persoane, creând cadre frumoase și semnificative.

Fotografia de scenă 

Îmi place să surprind dinamica spectaculoasă a unui concert, magia unui spectacol de teatru sau importanța unui eveniment formal, precum congrese, reuniuni de uniuni și întâlniri anuale. Fiecare eveniment are o poveste unică pe care încerc să o imortalizez în cele mai frumoase și semnificative cadre. Fotografia de scenă captează nu doar acțiunea și energia momentului, ci și emoțiile și atmosfera care transformă fiecare spectacol într-o experiență memorabilă.

Fotografia comerciala 

Colaborez cu afaceri de toate dimensiunile pentru a crea editoriale captivante care să reflecte identitatea și valorile lor. Fie că este vorba despre promovarea unor produse, despre fotografii cu mâncare și băuturi ce trezesc simțurile sau despre portrete corporative care emană profesionalism, mă asigur că fiecare imagine transmite mesajul dorit și captează atenția publicului țintă.

Iubesc, de asemenea, fotografia de călătorie și consider călătoriile o sursă majoră de creativitate pentru abordarea mea artistică vizuală în fotografie. Călătoriile îmi oferă oportunitatea de a explora culturi noi, de a întâlni oameni interesanți și de a descoperi peisaje impresionante. Fiecare călătorie îmi îmbogățește perspectiva și îmi aduce inspirație proaspătă pentru proiectele mele.

Calitatile mele ca fotograf:

Sunt un fotograf calm, atent și răbdător, dar aduc și o energie veselă și entuziastă în fiecare proiect. Cred în găsirea și evidențierea frumuseții în fiecare scenă și persoană pe care o fotografiez. Empatia și comunicarea deschisă sunt esențiale pentru mine, deoarece mă ajută să creez o conexiune autentică cu subiecții mei și să le pun în valoare personalitatea și emoțiile.

Fiecare sesiune foto este o oportunitate de a crea ceva unic și memorabil. Abordarea mea se bazează pe creativitate, profesionalism și o atenție deosebită la detalii, pentru a oferi rezultate care să depășească așteptările clienților mei.


*


Hello, I am Claudia, a professional photographer with over 12 years of experience in capturing the essence and beauty of people and places through my lens. Throughout these years, I have transformed fleeting moments into unforgettable memories, and my passion for photography grows with every click of the camera.

The main types of photography I specialize in are:


Portrait Photography

I love capturing the authentic expressions and sincere emotions of people, whether it’s individual portraits, family portraits, or portraits of children. Through individual portraits, I help people rediscover themselves and see their unique beauty. Family portraits capture the special bond and precious moments spent together, creating unforgettable memories. Photos of children are full of energy and spontaneity, capturing the innocence and joy of childhood. In each portrait, I strive to capture the essence and story of each person, creating beautiful and meaningful frames.

Event Photography

I love capturing the spectacular dynamics of a concert, the magic of a theater performance, or the significance of a formal event such as congresses, union meetings, and annual gatherings. Each event has a unique story that I strive to immortalize in the most beautiful and meaningful frames. Event photography captures not only the action and energy of the moment but also the emotions and atmosphere that transform each performance into a memorable experience.

Commercial Photography

I collaborate with businesses of all sizes to create captivating editorials that reflect their identity and values. Whether it’s promoting products, photographing food and drinks that awaken the senses, or corporate portraits that exude professionalism, I ensure that each image conveys the desired message and captures the target audience’s attention.

  •  I also love travel photography and consider travel a major source of creativity for my artistic visual approach in photography. Traveling offers me the opportunity to explore new cultures, meet interesting people, and discover impressive landscapes. Each journey enriches my perspective and brings fresh inspiration to my projects.

My qualities as a photographer:

I am a calm, attentive, and patient photographer, but I also bring a cheerful and enthusiastic energy to every project. I believe in finding and highlighting the beauty in every scene and person I photograph. Empathy and open communication are essential to me because they help me create an authentic connection with my subjects and highlight their personality and emotions. Every photo session is an opportunity to create something unique and memorable. My approach is based on creativity, professionalism, and a keen attention to detail, to deliver results that exceed my clients’ expectations.

*

Scroll to Top